Linux bilgisayarımda açık olan bir portun hangi uygulama tarafından kullanıldığını nasıl öğrenebilirim.

18 Ekim 2015 15:36
safir
186
1 Cevap

Aşağıdaki komutu terminal üzerinden çalıştırarak 80. portu kullanan prosesi öğrenebilirsiniz.

sudo fuser -v 80/tcp

Benim aldığım çıktı, sizde benzer bir çıktı almanız gerekiyor.

           USER    PID ACCESS COMMAND
80/tcp:       root    1920 F.... nginx
           www-data  1921 F.... nginx
           www-data  1922 F.... nginx
           www-data  1923 F.... nginx
           www-data  1924 F.... nginx
18 Ekim 2015 15:39
safir
186