Mysql query sonucunu CSV formatında nasıl kayıt edebilirim?

10 Mart 2016 11:36
safir
186
1 Cevap

Aşağıdaki queryi kendinize göre düzenleyerek çalıştırsanız /tmp/export.csv dosyasında CSV formatında çıktı alabilirsiniz.

SELECT id, name, email
    FROM YOUR_TABLE_NAME
INTO OUTFILE '/tmp/export.csv'
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\n';
10 Mart 2016 11:40
safir
186