Mantiku't Tayr (Kuş Dili), Ferîdüddîn-i Attâr tarafından farsça kaleme alınmış mesnevi formatında şiirsel bir eserdir.

04 Nisan 2016 05:00
safir
186
Bu soru henüz cevaplanmamış