Linux bilgisayarım USB diskimi okunabilir olarak (read only) mount ediyor nasıl düzeltebilirim?

31 Temmuz 2016 07:27
safir
186
1 Cevap

Aşağıdaki komut ile terkar read write modunda mount edebilirsin.

sudo mount -o remount,rw /media/<user_name>/<mounted_folder>/
31 Temmuz 2016 07:29
safir
186